KULTIVARY TRVALEK VYŠLECHTĚNÉ V ČECHÁCH

5 položek

TRVALKY VYŠLECHTĚNÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH

V českých zemích se těšilo pěstování a šlechtění trvalek velkému zájmu a největšího rozkvětu dosáhlo ve 20. a 30. letech 20. století.

trvalka-kopretina-ceska-pisen---chrysanthemum-vulgare-ceska-pisen
Toho jsou dokladem přes dvě desítky významných školkařských závodů, které samy prováděly šlechtění a také řada sbírkových zahrad či systematicky vedený výzkum.
Přítrž trvalkovému rozletu 1. republiky učinila především druhá světová válka. Znamenala nenávratnou ztrátu ¾ do té doby vyšlechtěného trvalkovému sortimentu. Následný diktát socialistických výsadeb (monokulturní letničkové a schématické výsadby dřevin) nepřál odlehčené a neuspořádané estetice trvalkových záhonů.
Na slavnou éru se snažíme drobnými úspěchy postupně navazovat. Od porevoluční doby k nám neomezeně proudí řada odrůd trvalek a dalších okrasných rostlin, některých však nedostatečně klimaticky vhodných, jiných zase kvalitních. Chybí nám však instituce, která by kritickým drobnohledem tyto odrůdy trvalek vyhodnotila. V dnešní rychlé době se komerčně zajímavé odrůdy množí in vitro, mnohé trvalkové bestsellery podléhají licencím a množitelským patentům a s různým úspěchem se také oprašují starší šlechtitelské linie. Z nejstarších českých kultur se nám dochovaly úspěšné linie průhonického šlechtění těchto trvalek : dlužichy – Heuchera x pruhoniciana (1918, F. Zeman) a prvosenky – Primula x pruhoniciana (1927, F. Zeman).

Ze 30. let také pochází také slavná plnokvětá trvalka - kopretina´Česká Píseň´ významého českého šlechtitele, zahradníka a propagátora trvalek V. Vejtasy.

Nové české šlechtěnce trvalek a skalniček na trh úspěšně zavádějí např. pěstitelé J. Holzbecher (Pulsatilla vulgaris ´Papageno, Armeria ´Brno´a ´Lelekovice´, Dianthus gratianopolitanus ´Babí Lom´ aj.) nebo D. Rajnochová (Thymus praecox ´Tic Tac´, Deschampsia caespitosa ´Palava´) aj.

Propagaci a rehabilitaci trvalek na všech úrovních si bere za cíl i Český spolek perenářů, v jehož logu čestně září i kopretina ´Česká píseň´.

Zobrazit:

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info